همکاری با ایمی کادمی

 اگر دارای حساب کاربری نیستید یک حساب جدید ایجاد نمایید و یا وارد حساب کاربری خود شوید

Placeholder Image

ورود به حساب همکاری

ورود
Placeholder Image

ایجاد حساب همکاری

ایجاد

حساب همکاری چیست و کاربر وابسته کیست؟

 

کاربر وابسته

 

کاربر وابسته کاربری است که از طریق یک لینک به وبسایت ما دسترسی دارد و بخشی از سود حاصل از هرگونه درآمد ناشی از کلیک یا به اشتراک گذاردن لینک مزبور را در صورتی که منتهی به قرارداد و خرید خدمات گردد، دریافت می کند. 

کاربر  وابسته می تواند یک لینک را که به اشتراک گذارده شده است به مخاطبان خود از طریق فیس بوک، توئیتر، یوتیوب یا ابزارهای مشابه  ارائه کند. 

کاربر وابسته درصدی از درآمد حاصل از هر فقره فروش خدمات را دریافت می کند مشروط به اینکه موکل ظرف حداکثر 30 روز از تاریخ کلیک کردن روی لینکی که کاربروابسته به اشتراک گذاشته است، و از طریق همان مرورگری که اولین بار کلیک کرده است، موکل این سازمان شده باشد. 

 

برنامه کاربر وابسته به چه صورتی کاری می کند؟

 

 ما برای هریک از کاربران وابسته لینک اشتراکی ایجاد خواهیم کرد تا بتوانند لینک مزبور را با مخاطبان خودشان به اشتراک بگذارند. این لینک های اشتراکی یک کوکی بر روی مرورگر مشتری به مدت 30 روز قرار می دهد. در بازه زمانی سی روزه هرگاه موکل از وبسایت شما و با همان مرورگر اولیه اقدام به خرید خدمات نماید درآمد حاصل به عنوان قرارداد مربوط به همان کاربر وابسته تلقی می شود.

 

داشبورد

 

داشبورد هر کاربر وابسته خلاصه ای از عملکرد هر کاربر را نشان می دهد. 

سابمیت فرم ها: تعداد فرم های که از طریق لینک هر کابر رهگیری شود را نشان می دهد.

 برگردان ها: تعداد هر خریدی که از طریق لینک هر کابر رهگیری شود را نشان می دهد.

نرخ برگردان ها: تعداد کلی کلیک ها تقسیم بر مجموع برگردان ها

 در قسمت پایین آمار هر کاربر وابسته می توانید لینک مربوط به ورود به صفحه کاربری هر کاربر را ببینید.

تراکنش ها: بخش تراکنش ها در داشبورد هر کاربر، تعداد تراکنش های موفق که به هر کاربر تخصیص یافته است را نشان می دهد.