ویزای توریستی و ویزیتوری کانادا

بدون نیاز به وکیل

 

آموزش اقدام برای ویزای توریستی و ویزیتوری کانادا با فیلم های آموزشی گام به گام؛ نمونه های تکمیل شده فرم ها؛ نمونه دعوتنامه؛ نمونه نامه های توضیحی و دلیل سفر و چندین مطلب آموزشی دیگر.

خرید دوره ($99.00$)
 

 وابستگی به ایران

نمونه مدارک مالی

سند و وابستگی مالی به ایران

ویزای شرکت در سمینار

ویزای توریستی کانادا

ویزای شرکت در مصاحبه های کارآفرینی

نمونه نامه توضیحی دلیل سفر

 نمونه دعوت نامه برای افراد فامیل

مدارک مورد نیاز از طرف دعوت کننده

 نامه توضیحی و دلیل بازگشت به ایران

 شرایط قرارداد ایمی کادمی 

نحوه ثبت نام

برای دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام اطلاعات خود را وارد نمایید

نظرات برخی از کاربران ایمی کادمی